• Koopjes
Banner Basisschool De Tuimelaar
Lenteactie Basisschool De Tuimelaar 2017
ID: 150544
Handelaar:

Basisschool De Tuimelaar


Contactpersoon: Fangio Hoorelbeke
Verenigingstraat 17
8660 De Panne
Klik voor telefoonTelefoon: 058/41 33 13
Klik voor faxFax: 058/41 08 92
Contacteer ons

Firma gegevens

Stichtingsjaar: 1900

Bedrijfssector

Onderwijs  Scholen 

Info

De Tuimelaar voor haar onderwijs- en opvoedingsactiviteiten op 5 voorname pijlers:

1. Inspelen op het unieke van elk kind
Elk kind is uniek. Elk kind verdient dan ook maximale aandacht om die unieke gaven te ontplooien. De gedifferentieerde klasaanpak met diverse werkvormen waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende leerlingen staan daarvoor garant. De modernste leermethodes ondersteunen deze aanpak.

2. Werken in een positief klimaat
Er wordt optimaal gewerkt als zowel leerlingen als leerkrachten zich goed voelen in hun vel. Door het toepassen van een open communicatieve leerkrachtenstijl kunnen de lesgevers zich inleven in de belevingswereld van de kinderen. Het gezellige klasinterieur nodigt uit om te ontdekken en te leren. De functioneel ingerichte speelplaats nodigt de leerlingen uit tot bewegen.

3. Respect
Respect tussen leerlingen onderling en met volwassenen is onontbeerlijk om goed te functioneren. Beleefdheid en respect t.a.v. anderen voeren wij dan ook hoog in het vaandel. Daarvoor is een speelplaatsreglement uitgewerkt en wordt er ruime aandacht besteed aan socio-emotionele thema's.

4. Hoge verwachtingen
Wij verwachten veel van onze kinderen. Niet alleen op gebied van kennis, maar ook op emotioneel, sociaal en motorisch gebied. De Tuimelaar streeft naar een stevige basis waaruit de kinderen rijkelijk kunnen putten tijdens hun verdere schoolloopbaan en tijdens hun verdere leven. De Tuimelaar is een school die zelfstandigheid, sportiviteit en creativiteit promoot zodat leerlingen de hoge verwachtingen die in hen worden gesteld kunnen inlossen.

5. Taalvaardigheid
Wij willen dat onze kinderen zich vlot kunnen uitdrukken in elke situatie. Taal is immers het communicatiemiddel bij uitstek en onontbeerlijk voor het functioneren in de maatschappij. De Tuimelaar biedt haar kinderen een taalrijke omgeving met intensieve taalmomenten, zowel binnen als buiten het klasgebeuren.

Trefwoorden

Basisschool
Gemeenschapsonderwijs
Kleuterklas
Kleuterschool
Lagere school
Onderwijs
Onderwijs van de vlaamse gemeenschap
School
Sport
Tuimelaar