Bodyspeech

Openingsuren

Maandag 19/08 Na afspraak
Dinsdag 20/08 Na afspraak
Woensdag 21/08 Na afspraak
Donderdag 22/08 Na afspraak
Vrijdag 23/08 Na afspraak
Zaterdag 24/08 Na afspraak
Zondag 25/08 Gesloten

Foto’s

Info

Bodyspeech is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en bedrijven op het gebied van persoonlijkheids- en karakteranalyse, talentontwikkeling, loopbaancoaching, burn-out coaching en outplacement.
Bij Bodyspeech werken ze op maat. Hun kracht ligt in een persoonlijke, mensgerichte en betrokken aanpak, afgestemd op jouw vraag.
Of je nu op zoek bent naar nieuw werk, een carrièreswitch overweegt, de geschikte groeirichting van je medewerkers wil bepalen, of burn-out wil vermijden, zij helpen je graag een stap vooruit.
Bodyspeech is een door de Vlaamse overheid erkend loopbaancentrum en gecertificeerd outplacement kantoor.
Bodyspeech is partner van CertoFedergonVdab en de Vlaamse Overheid.
 
Voor jezelf kan je bij Bodyspeech terecht voor :
 
 
Gesprekstherapie: bij burn-out, stress, laag zelfbeeld, angst, echtscheiding, rouwverwerking, emotionele problemen,  niet kunnen stoppen met denken, onzekerheid, chronische ziekte, enz.
 
Loopbaanbegeleiding (met of zonder loopbaancheques) : loopbaancoaching bied je een antwoord op je loopbaanvragen : Wie ben ik ? Wat kan ik ? Wat wil ik  ?  Hoe pak ik het aan ?
 
Studiekeuzebegeleiding : “Maak werk van je studiekeuze, het is belangrijk”.  Hoe belangrijk is het om meteen een juiste studiekeuze te maken? Hoeveel speelruimte heb je wanneer blijkt dat je toch de verkeerde keuze hebt gemaakt? Voor welke valkuilen moet je oppassen? En hou je bij het maken van je keuze best ook al rekening met mogelijke beroepen ?
 
Persoonlijkheidsanalyse : een consult zal je een duidelijk inzicht geven in wie je bent en hoe je in elkaar zit.  We geven je graag je eigenschappen en talenten mee en wijzen tevens waar je op moet letten, wat je valkuilen kunnen zijn.  Ook gezondheid komt aan bod.  Je sterke en zwakke kanten op dit vlak of aanleg voor bepaalde ziekten kunnen we eveneens van je gelaat aflezen.  
 
Opleidingen en workshops rond gelaatkunde en lichaamstaal.
 
Stress en burn-out preventie
 
Sta je onder langdurige en constante druk?  Voel je je vaak uitgeput ?  Lijken dingen minder zin te hebben ?  Stress kan zijn tol eisen, maar het hoeft niet tot burn-out te komen.  We helpen je graag  de draad weer op te pikken en je weg verder te zetten. 
We gaan samen eerst inzicht verwerven in hoe het zover is kunnen komen.  Waarvan was er teveel en waarvan was er te weinig?  We gaan een vergelijking maken met andere mogelijke scenario’s.  Zo kom je wellicht oog in oog te staan met je valkuilen. Daarmee kan je aan de slag.  Je krijgt de nodige handvaten om de valkuilen om te buigen, om de situatie te kunnen keren.
 
Bedrijven kunnen bij Bodyspeech terecht voor volgende oplossingen :
 
Werkondersteuning : Individuele loopbaancoaching
Individuele loopbaancoaching is interessant wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met :
  • Ziekteverzuim.  U krijgt duidelijkheid over de oorzaak, de redenen en factoren die ervoor zorgen dat uw werknemer vaak afwezig blijft. ;
  • Meningsverschillen op de werkvloer.  U krijgt inzicht in de motieven van dit gedrag.  Vervolgens leren de werknemers verantwoordelijkheid opnemen en kunnen afspraken gemaakt worden. ;
  • Gebrek aan professionaliteit.  U ontvangt een overzicht van welke ondersteuning de werknemer nodig heeft en/of een bijkomende opleiding een oplossing biedt.  ;
  • Misnoegd personeel.  Uw werknemer maakt samen met de coach een persoonlijk ontwikkelings- of actie plan op.  Dit kan zowel voor u als werkgever als voor de werknemer nuttig zijn ter voorbereiding van een gesprek rond de inhoud van de verdere loopbaan of van een functioneringsgesprek, om nieuwe inzichten te ontwikkelen en opnieuw motivatie te vinden. ;
  • Herstructurering.  Inzicht in de herverdeling van takenpakketten en functies.  Wie kan / wil welke taak doen ?
 
Lezingen / workshops op maat rond gezondheid, samenwerking en welzijn
  • Burn-out, bore-out en fade-out. Wat is een burn-out en hoe kan je vermijden dat je in burn-out gaat ?  Wat is bore-out en wat kan je doen om ervoor te zorgen dat het zo ver niet komt ?  Wat betekent fade-out en hoe kan je dit voorkomen ?
  • Stressbeheersing.  Is stress werkelijk de grote boosdoener ?  Wat is gezonde stress en wanneer moet je aan de alarmbel trekken ?  Een stappenplan om stress aan te pakken.
  • Leeftijdsbewust personeelsbeleid.  Een oudere en een jongere generatie op de werkvloer.  Is het überhaupt mogelijk om samen te werken ? 
  • Einde loopbaan.  Oudere werknemers in je bedrijf ?  Bijzondere aandacht voor beleving, omgeving, gezondheid, nalatenschap.  
  • Positief denken.  Sta positiever in het leven.  Je gezondheid heeft er baat bij, je hebt meer zelfvertrouwen, je bent beter in balans en hebt minder stress.
 
Hebt u een specifiek onderwerp in gedachten ?  Laat het ons weten.  Bodyspeech kan eveneens u en uw personeel via coaching ondersteunen in al deze problematieken.
 
Outplacement
Afscheid nemen van een werknemer is niet gemakkelijk.  In een aantal gevallen bent u als werkgever verplicht om een outplacement begeleiding aan te bieden.
Een werknemer heeft recht op outplacement wanneer deze níet ontslagen werd omwille van een dringende reden en een opzeggingstermijn of en opzegvergoeding van minstens 30 weken heeft.  Bij een opzeggingstermijn of een opzegvergoeding van minder dan 30 weken heeft de werknemer enkel recht op outplacementbegeleiding indien deze één jaar ononderbroken werkte bij dezelfde werkgever uit de privésector en op de datum van het ontslag minstens 45 jaar was.
Wend u tot Bodyspeech voor de begeleiding van uw ex werknemer.  Wij kennen de wetgeving en zijn gespecialiseerd in outplacement begeleiding.
 
Re-integratie bij langdurige ziekte
 
Bodyspeech kan van dienst zijn bij overleg met de langdurig zieke werknemer en met het opstellen van een re-integratieplan na diens langdurige ziekte (KB 24 november 2016 voorziet in een re-integratietraject op maat dat beoogt langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk).
Wend u tot Bodyspeech voor de re-integratiebegeleiding van uw langdurig arbeidsongeschikte werknemer.  Wij kennen de wetgeving en zijn gespecialiseerd in begeleiding en coaching.
Wenst u meer informatie, een offerte op maat of een bezoek ? 
Neem contact op met
Lieve Hiel
via email info@bodyspeech.be of telefonisch 0472/334.514.

Ligging en routebeschrijving