Harzé Oude Metalen

Openingsuren

Maandag 05/10 08:00 - 17:00
Dinsdag 06/10 08:00 - 17:00
Woensdag 07/10 08:00 - 17:00
Donderdag 01/10 08:00 - 17:00
Vrijdag 02/10 08:00 - 17:00
Zaterdag 03/10 08:00 - 16:00
Zondag 04/10 GeslotenGesloten

Info

Particulieren:
Verhuis, verbouwing, grote schoonmaak… U kan bij ons terecht met al uw oude metalen, afgedankte huishoudtoestellen en voertuigwrakken.

Bedrijven:
Afbraakwerken, productieresten, verbouwing, vernieuwing machines, magazijnopruiming...
Wij bieden een oplossing voor uw metalen, elektrische apparaten, elektronica en afgedankte bedrijfsvoertuigen.

 

WAT NIET MAG:

Oliefilters, brandstoffilters, hydrauliquefilters en luchtfilters.
Gesloten vaten.
Drukrecipiënten met kop/kraan.
Transformatoren met olie.
Volle blusapparaten.

Wat mag enkel met reinigingsattest:

Brandstoftanks. (voor benzinetanks ALTIJD eerst telefonisch contact opnemen)
Vaten waarin gevaarlijke producten werden opgeslagen.

Wat mag met attest van een erkende koeltechnieker:

Industriële airco’s.
Professionele koelapparatuur.

Bij twijfel belt u ons best even: 014/21.56.26
Of kan u ons een mailtje sturen via info@oudemetalen-harze.be 

Omwille van uw en onze veilgheid gelden de volgende regels:

- Indien u onze werf voor de eerste maal bezoekt, verzoeken wij u uw voertuig aan de kant te plaatsen en u aan te melden op het bureel.

- De snelheidslimiet op het ganse terrein is 15 km/uur.

- U betreedt de werf op eigen risico. Het wordt u aangeraden veiligheidsschoenen of stevig schoeisel te dragen op de werf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

- Veiligheidsinstructies van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.

- De interne verkeersaanduidingen dienen te worden nageleefd.

- Indien u ons bezoekt als particulier dient u ALTIJD in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

- In geval van nood dient u de instructies van ons personeel strikt op te volgen. Begeef u kalm en onder begeleiding naar het verzamelpunt.

- Roken is in verschillende zones verboden. Daar waar rookverbod geldt dient dit strikt opgevolgd te worden.

- Maken van foto’s of beeldmateriaal zonder uitdrukkelijke toelating van de directie is verboden.

- Bezoekers krijgen enkel toegang tot die zones die worden aangeduid door ons personeel. Alle andere zones en gebouwen zijn verboden om te worden betreden.

- Het achterlaten van NIET door ons goedgekeurd materiaal en/of afval is ten strengste verboden.

 

Ligging en routebeschrijving

Trefwoorden

Nieuwsbrief