• Koopjes

Algemene voorwaarden

Laatste gewijzigd: 19 juni 2014

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Heeft u vragen hieromtrent dan kan u ons altijd contacteren op info@handelsgids.be.

De identiteit van de onderneming en zijn adres

Handelsgids NV
Jan Gorislaan 110
3293 Diest
Ondernemingsnummer: BE0439.394.162

Essentiële eigenschappen van het goed of van de dienst

Handelsgids NV is een online marketingplatform. Via Handelsgids is het mogelijk om goederen en diensten te bestellen.

Eventuele leveringskosten

Leverkosten bij verzenden van goederen bedragen 5 euro. Afhaling van een goed is gratis.

Betalings-, leverings- of uitvoeringsmodaliteiten van het contract

Na het ontvangen van de betaling zal het product binnen de afgesproken termijn afgeleverd worden. Betalingen gebeuren via bankoverschrijving, online betaling of cash bij afhaling.

Het recht van afstand

De wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming verleent de consument een termijn van minstens 14 kalenderdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Met andere woorden, gedurende deze termijn van 14 kalenderdagen kan de consument Handelsgids informeren dat hij zijn goed of zijn dienst niet meer van haar wenst te kopen zonder boetes en zonder een reden op te geven.

Dit recht van afstand geldt voor goederen, vanaf de dag na de leveringsdag.

Modaliteiten voor de terugname of de terugbetaling van het goed, met in begrip van de eventuele kosten die hiermee verbonden zijn

Wij nemen alle producten terug met terugbetaling van het volledige bedrag zonder verzendkosten.

De geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

Prijzen die op de website vermeldt staan zijn geldig tot deze verandert worden. Eens besteld zal de prijs niet meer wijzigen. Bij aanbiedingen zal de einddatum van het aanbod vermeld staan.

Betreffende kortingsbonnen en waardebonnen

Handelsgids draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kortingsbonnen en waardebonnen die gepubliceerd worden door de Handelsgids gebruikers.