Privacybeleid

Handelsgids nv, Jan Gorislaan 110, 3293 Kaggevinne (Diest), ingeschreven in het RPR te Leuven onder het nummer 0439.394.162 (hierna : "Handelsgids", "wij", "ons") vindt uw privacy belangrijk en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten (hierna “Diensten”) die worden aangeboden door Handelsgids.

De gegevens op de website vallen in 7 categoriëen:

Klantenbeheer

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen (eenmanszaken) en rechtspersonen.

Welke gegevens houden we bij?

We houden mogelijks volgende gegevens bij. Afhankelijk van het contract dat de persoon met Handelsgids heeft:

- Firmanaam
- Adres
- E-mail
- Telefoon
- Website
- Naam en voornaam zaakvoerder
- Geboortdatum zaakvoerder
- Geslacht zaakvoerder
- Aangemeld op (wanneer de firma op Handelsgids geplaatst werd)
- Contactpunten (leads, hoe is de firma bij Handelsgids terechtgekomen)
- GSM-nummer
- Fax-nummer
- Telefoongesprekken
- Labels (Welke soort klant is het)
- Bedrijfssector
- Ingeschreven op de Handelsgdis nieuwsbrief (Ja/nee)
- Sluitingsdagen
- Openingsdagen
- Welke abonnement de firma bij Handelsgids heeft
- Status van de Handelsgids-pagina van de firma (zichtbaar/onzichtbaar)
- Login
- Wachtwoord
- Laatst ingelogd door klant
- Welke acties de firma bij Handelsgids al heeft meegedaan
- Scores die de firma behaald heeft bij de Vriendelijke Handelaar acties
- Aantal verzonden nieuwsbrieven door de firma
- Aantal nieuwsbriefleden die de firma heeft
- Laatst verzonden nieuwsbrief door de firma
- Accountmanager die gelinkt is aan de firma
- Afspraken die bij deze firma zijn gemaakt
- Notities van opmerkingen door de klant

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Gerechtvaardigd belang. We hebben deze informatie nodig om een correcte service aan onze abonnees te verlenen.

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Teamleader is zowel gegevensbeheerder als gegevensverwerker. De gegevens bij Teamlader zijn enkel toegankelijk voor actieve werknemers van Handelsgids. Iedere werknemer heeft een eigen login en wachtwoord om in te loggen op Teamleader.

Voor informatie over het privacybeleid van Teamleader verwijzen we naar: https://www.teamleader.be/nl-be/privacy

Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren de gegevens permanent tenzij de persoon in kwestie vraagt om compleet verwijderd te worden.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

De gegevens die op Teamleader staan worden geactualiseerd aan de hand van de gegevens die op de Handelsgids website staan. (zie Website voor meer informatie). De communicatie met de klanten wordt door de werknemers van Handelsgids toegevoegd.

Hoe bewaren we de gegevens?

De gegevens worden op de servers van Teamleader opgeslagen.

Hoe beschermen we de gegevens?

Zowel tijdens het toevoegen van de gegevens van Handelsgids naar Teamleader als tijdens het manipuleren van de data op Teamleader zelf zijn alle verbindingen beveiligd door versleuteling (SSL-encryptie). Verder heeft men enkel toegang tot de gegevens via een login en wachtwoord.

Website

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen (particulieren en eenmanszaken) en rechtspersonen.

Welke gegevens houden we bij?

We houden mogelijks volgende gegevens bij. Afhankelijk van het contract dat de persoon met Handelsgids heeft:

- Firmanaam
- Adres
- E-mail
- Telefoon
- Website
- Naam en voornaam zaakvoerder
- Geboortdatum zaakvoerder
- Aangemeld op (wanneer de firma op Handelsgids geplaatst werd)
- Contactpunten (leads, hoe is de firma bij Handelsgids terechtgekomen)
- GSM-nummer
- Fax-nummer
- Labels (Welke soort klant is het)
- Bedrijfssector
- Ingeschreven op de Handelsgdis nieuwsbrief (Ja/nee)
- Sluitingsdagen
- Openingsdagen
- Welke abonnement de firma bij Handelsgids heeft
- Status van de Handelsgids-pagina van de firma (zichtbaar/onzichtbaar)
- Login
- Wachtwoord
- Laatst ingelogd door klant
- Welke acties de firma bij Handelsgids al heeft meegedaan
- Scores die de firma behaald heeft bij de Vriendelijke Handelaar acties
- Aantal verzonden nieuwsbrieven door de firma
- Aantal nieuwsbriefleden die de firma heeft
- Laatst verzonden nieuwsbrief door de firma
- IP-adres
- Cookies om in te loggen op Handelsgids
- Cookies om sessies in bij te houden (wordt gebruikt om de gebruikerspreferenties op te slaan)

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Gerechtvaardigd belang

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Aan niemand.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Totdat de persoon expliciet vraagt om gewist te worden.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

De personen kunnen zichzelf aanmelden om een nieuwsbrief te ontvangen of om op Handelsgids te staan met hun zaak. Deze gegevens worden toegevoegd na bezoek van de vertegenwoordiger. Verder vergaren we gegevens via wedstrijden zoals de Lenteactie, Eindejaarsactie, Actie en Vriendelijkste Handelaar actie.

Hoe bewaren we de gegevens?

De gegevens worden opgeslagen in een MariaDB database op een webserver bij onze hostingpartner Nucleus.

Hoe beschermen we de gegevens?

De toegang tot de website verloopt via een beveiligde verbinding met SSL-versleuteling. Enkel werknemers van Handelsgids kunnen met een login en wachtwoord de gegevens inkijken.

App

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen

Welke gegevens houden we bij?

We houden mogelijks volgende gegevens bij:

- Voornaam en naam
- Adres
- E-mail
- Telefoon
- Geboortedatum
- Geslacht (M/V/X)
- Aangemeld op (wanneer user lid werd)
- Ingeschreven op de Handelsgdis nieuwsbrief (Ja/nee)
- Ingeschreven op meldingen van app (Ja/nee)
- Login
- Wachtwoord
- Laatst ingelogd
- Welke acties al bij Handelsgids meegedaan
- Welke bonnen een gebruiker geclaimed of gebruikt heeft
- IP-adres
- Cookies om in te loggen op Handelsgids
- Cookies om sessies in bij te houden (wordt gebruikt om de gebruikerspreferenties op te slaan)

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Gerechtvaardigd belang

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Aan niemand.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Totdat de persoon expliciet vraagt om gewist te worden.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

De personen kunnen zichzelf aanmelden voor de app.

Hoe bewaren we de gegevens?

De gegevens worden opgeslagen in een MariaDB database op een webserver bij onze hostingpartner Nucleus.

Hoe beschermen we de gegevens?

De toegang tot de website verloopt via een beveiligde verbinding met SSL-versleuteling. Enkel werknemers van Handelsgids kunnen met een login en wachtwoord de gegevens inkijken.

Wedstrijden

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen.

Welke gegevens houden we bij?

- Voornaam
- Naam
- Gemeente
- E-mail
- Telefoon/GSM
- Mening over handelaars

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Gerechtvaardigd belang.

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Aan niemand.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Tot de deelnemer dit niet meer wenst.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

De gegevens worden ingevoerd door de deelnemers.

Hoe bewaren we de gegevens?

In een MariaDB database.

Hoe beschermen we de gegevens?

De gegevens worden verzonden via een SSL-verbinding. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor Handelsgids personeel.

Boekhouding

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen (eenmanszaken) en rechtspersonen.

Welke gegevens houden we bij?

We houden mogelijk bij:
- Naam
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Land
- Logo
- Einddatum contract
- Telefoon
- Fax
- E-mail
- Website
- BTW regime
- Status (klant, prospect, suspect of geen)
- Leverancier of niet
- BTW nummer
- BTW systeem overheid
- RPR
- Taal
- Moederonderneming
- Bankrekening

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Aan de verwerker Exact.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Onbeperkt.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

Via de persoon zelf.

Hoe bewaren we de gegevens?

De verwerker Exact bewaart de gegevens op hun servers.

Hoe beschermen we de gegevens?

De gegevens worden beschermd door een versleutelde verbinding en door toegangscontrole via login en paswoord.

Medewerkers en sollicitanten

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen.

Welke gegevens houden we bij?

- Functie
- Gesolliciteerd via
- Datum sollicitatie
- Naam en voornaam
- Woonadres
- Officieel adres
- Gedomicilieerd adres
- Telefoonnummer
- GSM
- In bezit van rijbewijs
- E-mail
- Rijksregisternummer
- Bankrekeningnummer
- Gewenst loon eerste maand
- Gewenst loon na 6 maanden
- Gewenst loon na 12 maanden
- Gewenst loon na 24 maanden
- Hoe ze de functie zelf zien
- Kennis van Handelsgids
- Aantal keren gebruikt gemaakt van Handelsgids in uren
- Hoe de sollicitant Handelsgids zou verbeteren
- Hoe de sollicitant Handelsgids kent
- Hoeveel % van alle mensen de sollicitant denkt Handelsgids te kennen
- Of de sollicitant Handelsgids in de toekomst zou gebruiken
- Wat weet de sollicitant al van Handelsgids
- Welke zijn volgens de sollicitant concurrenten van Handelsgids en wat de tarieven daar mogelijks zouden zijn volgens de sollicitant.
- Welke argumenten de sollicitant zou aanhalen om in te tekenen bij Handelsgids
- De omschrijving van de sollicitant van Handelsgids in 5 woorden
- Of de sollicitant de Lucky cadeaubon kent of niet en wat hij hier dan van vindt en als hij deze niet kent dan wel zou kopen of niet.
- Of de sollicitant is ingeschreven op de nieuwsbrief en indien nee waarom dan wel niet
- Of de sollicitant de eindejaarsactie kent zo ja meegedaan zo nee waarom dan niet
- Omschrijving van de sollicitant hoe de lenteactie/actie van Handelsgids werkt
- Welke reclamevorm de sollicitant goed vindt rekening houdend met de kostprijs en rekening houdend zonder de kostprijs
- Een schatting van de sollicitant wat een pagina in rondom kost
- Een schatting van de sollicitant wat een radioclip 50 keer afspelen op Q music kost
- Een schatting van de sollicitant wat een bord langs de weg van 4m2 kost voor 1 maand
- Wat er volgens de sollicitant links op een gemeentepagina staat, wat er in het midden en rechts op Handelsgids staat
- Hoe volgens een sollicitant de Vriendelijkste Handelaar wordt gekozen
- Of de sollicitant vindt of een handelaar op social media moet aanwezig zijn
- Of de sollicitant een Facebook pagina heeft en hoeveel tijd per dag zij daaraan besteden
- Aantal vrienden die de sollicitant heeft en of ze zelf twitter, linkedin of andere social media hebben
- Of de sollicitant regelmatig mee doet aan Facebook wedstrijden
- Of de sollicitant al eens op een Facebook-pagina van Handelsgids is uitgekomen en wat ze daar van vinden
- Of de Facebook pagina’s een meerwaarde zijn voor Handelsgids, de handelaars van de gemeenten en de mensen die de pagina liken en suggesties om die pagina’s
beter te maken - Of de sollicitant zelf pagina’s kan beheren en de schatting hoeveel likes zo een pagina moeten hebben
- Of de sollicitant de pagina al geliked heeft en welke pagina’s dan en waarom wel of niet
- Heeft de sollicitant er een probleem mee als collega’s of baas vriend worden op Facebook
- Zou de sollicitant onbetaald naar een after work diner komen waarom wel of niet
- Zou de sollicitant op beurzen willen staan
- Of de sollicitant graag overnacht bij een grote verplaatsing of niet
- Of de sollicitant andere activiteiten uitoefent buiten de job die deze bij Handelsgids zou doen en hoeveel uren per week deze daar aan besteed
- Of de sollicitant stempelgerechtigd is en of dat dan ook zo is voor de komende 6 maanden
- Of de sollicitant geïnteresseerd is in IBO
- Of de sollicitant een netwerker en naar welke deze dan zou gaan. Met welke motivatie en of ze dit in naam van Handelsgids willen doen
- Of de sollicitant 1 week via de VDAB beroepsverkennende stage bij Handelsgids wil doen en waarom wel of niet
- Of de sollicitant de proefperiode via interim wil doen
- Of de sollicitant een activa kaart heeft
- Of de sollicitant bereidt is de eerste weken het internet, Handelsgids en de concurrentie te verkennen
- Beoordeling die de sollicitant zichzelf geeft over: Eerste indruk, enthousiasme, inzet, discipline, Nederlandse taal, Franse taal, Engelse taal, Duitse
taal, dactylo, word, photoshop, excel, power point, proacc en anderen - Of de sollicitant zichzelf vrolijk vindt
- Of de sollicitant vindt dat ze zelf klagen
- Of de sollicitant ordelijk is
- Of de sollicitant zichzelf open of een gesloten persoon vindt
- Of de sollicitant zichzelf positief vindt
- Of de sollicitant zichzelf stipt vindt
- Een schatting door de sollicitant zelf of hij/zij betrouwbaar/eerlijk is
- De pluspunten en minpunten die de sollicitant over zichzelf opsomt
- De motivatie van de sollicitant om bij Handelsgids te solliciteren
- De voordelen die de sollicitant uit een job hoopt te halen
- Wat de ambities van de sollicitant zijn
- Hoeveel andere sollicitaties de sollicitant nog lopen heeft
- Of de sollicitant al verlofplannen heeft en wanneer dit dan zou zijn
- Of de sollicitant zich kan schikken naar het collectief verlof
- Of de sollicitant zelfstandige wil worden en wanneer
- Wanneer de sollicitant beschikbaar is om te werken bij Handelsgids
- In welke beroepssituatie de sollicitant zich bevindt (werken, opzeg, stempelen of wachttijd)
- Of de sollicitant bereid is op onregelmatige tijdstippen te werken
- Hoe de sollicitant zijn ideale werkdag ziet
- De gegevens van de laatste en voorlaatste werkegeven (firma, gemeente, functie van de sollicitant, baas, nummer van baas, positieve of negatieve
referentie, indienst en uitdienst, mag deze gecontacteerd worden, wat de functie inhield) - De anciënniteit van de sollicitant
- Referentie van boeken die persoon gelezen heeft en een quotering
- Of er nog dingen zijn die we moeten weten over de sollicitant
- Waarom de sollicitant aangeworven moet worden

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Niemand

Hoe lang bewaren we de gegevens?

3 maanden bij sollicitanten en bij werknemers zolang deze in dienst zijn.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

Door de persoon in kwestie zelf verstrekt

Hoe bewaren we de gegevens?

Op papier

Hoe beschermen we de gegevens?

Achter slot en grendel

Intercom support

Over welke personen houden we gegevens bij?

Natuurlijke personen (eenmanszaken) en rechtspersonen.

Welke gegevens houden we bij?

We houden mogelijks volgende gegevens bij. Afhankelijk van het contract dat de persoon met Handelsgids heeft:

- Firmanaam
- Adres
- E-mail
- Telefoon
- Website
- Naam en voornaam zaakvoerder
- Aangemeld op (wanneer de firma op Handelsgids geplaatst werd)
- Contactpunten (leads, hoe is de firma bij Handelsgids terechtgekomen)
- GSM-nummer
- Labels (Welke soort klant is het)
- Bedrijfssector
- Ingeschreven op de Handelsgdis nieuwsbrief (Ja/nee)
- Welke abonnement de firma bij Handelsgids heeft
- Notities van opmerkingen door de klant
- Vervaldatum
- Afbeeldingen online
- Trefwoorden online
- Laatste keer ingelogd
- De laatste url dat die bezocht heeft op handelsgids
- Totaal aantal sessies
- Welke browser gebruikt wordt
- Welke versie van browser
- Welke taal in de browser
- Besturingssystem
- Wanneer laatst een mail geopend
- Wanneer laatst op link in een mail geklikt
- Wanneer laatst een bericht geopend

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Gerechtvaardigd belang. We hebben deze informatie nodig om een correcte service aan onze abonnees te verlenen.

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

Intercom is zowel gegevensbeheerder als gegevensverwerker. De gegevens bij Intercom zijn enkel toegankelijk voor actieve werknemers van Handelsgids. Iedere werknemer heeft een eigen login en wachtwoord om in te loggen op Intercom.

Voor informatie over het privacybeleid van Intercom verwijzen we naar: https://www.intercom.com/legal/terms-and-policies

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De chats (en de gegevens die daarbij horen) worden door Intercom 9 maanden bewaard. Als de persoon 9 maanden lang de Handelsgids website niet terug bezoekt zal alle data op Intercom gewist worden. Zo niet wordt de opslagperiode terug verlengd. Voor chats met klanten en prospects van Handelsgids worden de gegevens door Intercom bijgehouden totdat Handelsgids deze verwijderd.

We bewaren de gegevens permanent tenzij de persoon in kwestie vraagt om compleet verwijderd te worden.

Hoe hebben we de gegevens verkregen?

De gegevens die op Intercom staan worden geactualiseerd aan de hand van de gegevens die op de Handelsgids website staan. (zie Website voor meer informatie). De communicatie met de klanten wordt door de werknemers van Handelsgids toegevoegd.

Hoe bewaren we de gegevens?

De gegevens worden op de servers van Intercom opgeslagen.

Hoe beschermen we de gegevens?

Zowel tijdens het toevoegen van de gegevens van Handelsgids naar Intercom als tijdens het manipuleren van de data op Intercom zelf zijn alle verbindingen beveiligd door versleuteling (SSL-encryptie). Verder heeft men enkel toegang tot de gegevens via een login en wachtwoord.