Funerariums in België

De dood, niemand praat er graag over maar iedereen wordt er ooit mee geconfronteerd. Het is het moment dat we afscheid nemen van een persoon en zijn leven. De familie van de overledene vindt troost in het organiseren van een mooie wake, afscheidsdienst en uitvaart. Vanzelfsprekend is dit door het grote verdriet niet zo makkelijk om in de eerste dagen na iemands heengaan zelf te bewerkstelligen. Daarom doen de meeste mensen een beroep op de hulp van een funerarium om hun geliefde zo goed mogelijk op te baren en de praktische zaken te bespreken, zodat er tijd is voor de familie om de eerste klappen van hun verlies te verwerken.
 

Het overlijden van een dierbare

Veel mensen zijn gedurende de grootste periode van hun leven gespaard gebleven van het verlies van een dierbare. Als dat moment dan toch aanbreekt en er iemand heengaat, vooral onverwachts, is het vaak een serieuze klap voor de naaste familie en vrienden.

Om de dierbare nog enkele dagen te kunnen bewaren om aan iedereen voldoende ruimte te laten om afscheid te kunnen nemen, wordt een funerarium of begrafenisondernemer ingeschakeld. Zij komen enkele uren nadat iemand overlijdt langs om het lichaam op te halen, te wassen, balsemen en op te baren voor de familie en vrienden om te komen groeten.

Nadat de overledene opgehaald is, wordt er met de familie besproken wat hun wensen zijn en de wensen van de gestorvene waren. Was de persoon gelovig? Wilde hij een kerkdienst, een gewone uitvaartceremonie of helemaal geen afscheidsdienst? Moeten er bloemen en kransen aangekocht worden voor bij de kist te plaatsen tijdens de opbaring of de uitvaart? Gaan de doodsbrieven van bij de drukker enkel naar familie en vrienden of worden er in heel het dorp rouwbrieven bedeeld? Is er een koffietafel gewenst na de begrafenis of crematie? Welke kledij gaat de overledene dragen? Welk type doodskist gaat er gebruikt worden?

Op al deze vragen wordt er getracht een antwoord te geven dat zo goed mogelijk in de lijn der verwachtingen van de familie of overledene ligt.
 

Funeraria / begrafenisondernemers

Het eerste wat er gebeurt nadat een lichaam bij de begrafenisondernemer toekomt, is het wassen, balsemen en opmaken ervan. Omdat na de dood verschillende uiterlijke kenmerken sterk kunnen veranderen, staat de behandeling van het lichaam in het teken van een realistische representatie. Met behulp van foto's en allerlei hulpmiddelen wordt er gestreefd naar een resultaat dat zo nauw mogelijk aansluit bij hoe de persoon er bij leven uitzag.

Vervolgens wordt de familie uitgenodigd om in het funerarium een eerste keer naar hun dierbare te komen kijken. De daaropvolgende dagen staat het de familie en dichte naasten vrij om de overledene te komen bezoeken tijdens de openingsuren van het uitvaartcentrum.
 

Begrafenis of afscheidsdienst

De avond voor de uiteindelijke uitvaartplechtigheid wordt er een algemeen afscheidsmoment georganiseerd voor vrienden, kennissen en familie, genaamd de laatste groet. De overledene ligt opgebaard in de gekozen outfit, de bezoekers die afscheid komen nemen krijgen een bidprentje en de gelegenheid om vaarwel te zeggen. Na de groet is het tijd om troost te bieden aan de familie door hen innige deelneming te wensen.

De dag van de begrafenis of crematie wordt ’s morgens een laatste afscheid ingericht voor de dichte familie. Zij krijgen een allerlaatste kans om hun geliefde nog een laatste keer te zien alvorens de kist wordt dichtgemaakt en klaargemaakt voor de afscheidsplechtigheid.

De uiteindelijke uitvaart vindt meestal plaats in een kerk als de overledene gelovig was, in andere gevallen is het doorgaans in een speciaal ingerichte zaal in het funerarium te doen. Er worden herinneringen opgehaald aan het leven van de gestorven persoon en er worden door vrienden of familie enkele laatste woorden gesproken. Daarna gaat het richting kerkhof of crematorium, waar de kist wordt begraven of gecremeerd.
 

Koffietafel of rouwtafel

Als laatste blijk van waardering kan door de familie of overledene een koffietafel of rouwtafel ingericht worden na de afscheidsdienst. Doorgaans is dit enkel voor naasten en goede vrienden. Het is een moment dat er bij het eten van broodjes of een warme maaltijd onderling kan gereflecteerd worden op het leven van de gestorvene. De organisatie van een koffietafel wordt ook meestal in handen van de begrafenisondernemer gelegd, die hiervoor de nodige voorzieningen treft.

Hebt u een overledene binnen de familie en wenst u hem of haar een mooie uitvaart te geven? Neem dan een kijkje op Handelsgids om de funeraria in uw buurt terug te vinden.