Elektriciteit in België

We gebruiken met z’n allen iedere dag op nieuw een hele hoop elektriciteit. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat er verlichting gaat branden van zodra je een schakelaar in je woning indrukt. Je staat er dikwijls niet bij stil welk installatieproces hieraan voorafgaat en welke verbindingen nodig zijn om je elektriciteit zo optimaal mogelijk te laten werken.

Bij de aanleg of herstelling van een elektriciteitsnetwerk is veiligheid de eerste prioriteit. Zonder voorkennis een elektriciteitsklus uitvoeren is niet aangeraden en brengt enig risico met zich mee. Als je de juiste volgorde van handelingen niet volgt, zou je jezelf kunnen elektrocuteren of op een later moment een kortsluiting veroorzaken, die dan in het slechtste scenario tot een brand zou kunnen leiden.
Gelukkig kom je op het online zoekplatform van Handelsgids snel en makkelijk in contact met een vakman op het gebied van elektriciteit. Neem contact op via de bijstaande contactgegevens en laat je elektriciteitswerken op een veilige en correcte manier uitvoeren.
 

Bouwen en verbouwen

Als je een nieuwbouw aan het bouwen bent, is het na het aanleggen van de fundering en ruwbouw doorgaans de beurt aan de elektricien om de bekabeling aan te leggen. Hij tekent eerst een elektriciteitsplan uit voor de woning en komt dan ter plaatse met de juiste aansluitingen en kabels, zodat de basisaansluiting op het stroomnet al gegarandeerd is. Vervolgens gaat hij de elektriciteit in de muren integreren en uitsparingen voor stopcontacten, verlichting en schakelaars vrijlaten op de daarvoor voorziene plaatsen.
Wanneer alles vakkundig aangesloten is, wordt het geheel afgewerkt zodat de nieuwe bewoners steeds makkelijk en veilig gebruik kunnen maken van de beschikbare stroom.

Bij een verbouwing wordt het bestaande elektriciteitsplan gecontroleerd en de oude leidingen in kaart gebracht. Hierna worden deze afgekoppeld en komt er doorgaans wat slijpwerk en kapwerk in de muren aan te pas. Daarna worden de nieuwe leidingen geplaatst, aangesloten en getest, om bij goedkeuring de muren weer opnieuw te pleisteren. Dikwijls blijven de oude leidingen in de muren zitten, maar zijn ze niet langer aangesloten.
 

Veiligheid

Elektriciteitswerken staan erom gekend gevaarlijke klusjes te zijn wanneer er niet zorgvuldig omgesprongen wordt met de veiligheidsvoorwaarden. De gouden regel is dat er geen blote of gestripte kabels mogen aangesloten zijn op een actief stroomnet. Vandaar dat iedere elektricien voor aanvang van de werken de hoofdschakelaar in de elektriciteitskast op “uit” zet. Zo voorkomt hij mogelijke elektrocutie tijdens het uitvoeren van zijn taak.

Maar ook na het aansluiten kan het soms nog misgaan. Als er bepaalde verbindingen niet correct zijn verbonden met elkaar, brengt dit een risico op brandgevaar met zich mee. Een kortsluiting is snel gebeurd en een brand blussen die zich in of tussen de muren van je woning bevindt, is vaak zo goed als onmogelijk.

Neem daarom het zekere voor het onzekere en contacteer voor dergelijke werken steeds een bekwame professional om u bij te staan in de uitvoering ervan. Zo beperk je het risico op ongevallen en kortsluitingen al aanzienlijk. Via Handelsgids vind je snel en makkelijk een stielman bij jou in de buurt, zodat je elektrische werken correct en professioneel uitgevoerd worden.