STRAMIEN, ATELIER VOOR STADONTWERP EN RUIMTELIJKE PLANNING