Advocaat Meeus

Spreekuren

Maandag 27/05 Na afspraak
Dinsdag 28/05 Na afspraak
Woensdag 29/05 Na afspraak
Donderdag 23/05 Na afspraak
Vrijdag 24/05 Na afspraak
Zaterdag 25/05 Gesloten
Zondag 26/05 Gesloten
Consultaties zijn steeds op afspraak, welke aangevraagd kunnen worden per email contact@advocaatmeeus.be of per telefoon 09 245 16 09.

Foto’s

Info

Meester Marleen MEEUS is sedert 12 maart 1996  opgenomen op het tableau der advocaten van Balie Gent
 
Haar dienstverlening behelst alle taken die aan de advocaat door de wet of door de reglementen van de Ordes zijn toegelaten zoals het verlenen van juridisch advies en bijstand bij gerechtelijke geschillen aan particulieren, kleine en (middel)grote ondernemingen.  
 
Gedurende de jaren heeft zij zich verder gespecialiseerd en bijgeschoold in volgende materies :
 
-Verkeersrecht (verkeersovertredingen, verkeersongevallen) 
-Schade en schadeloosstelling
-Aansprakelijkheidsrecht (contractueel en extracontractueel)
-Verzekeringsrecht (omvang dekking, regres, verhaal, etc..)
-Privaat aannemings- en bouwrecht
-Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten (huur, handelshuur, koop-verkoop, agentuur, etc.)
-Invordering van facturen (aanmanen, gerechtelijke procedure)
 
Advocaat Meeus staat garant voor een klantgerichte, efficiënte en doeltreffende aanpak om steeds opnieuw te voorzien in een adequate dienstverlening met een zo hoog mogelijk rendement.
 
Zij biedt U een gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle service voor uw juridische problemen.
 
Het  belang van de cliënt staat steeds centraal.   
 
Om kosten te besparen wordt nagegaan of een minnelijke regeling mogelijk is, dan wel of de cliënt  rechtsbijstand van zijn verzekeraar kan genieten.
 
Cliënten worden steeds na elke procedurestap stipt op de hoogte gehouden van het verloop van hun zaak.  Er worden tussentijdse facturen verzonden om cliënt toe te laten een overzicht te behouden omtrent de kosten en erelonen van haar prestaties.
 
Elke zaak wordt in discretie en vertrouwen behandeld.
 
Voor meer informatie kan U terecht op haar website www.advocaatmeeus.be of door rechtstreeks contact met haar op te nemen op contact@advocaatmeeus.be voor het maken van een afspraak.
 

 

Ligging en routebeschrijving