Logopediste Massonet Hanne

Openingsuren

De openingsuren kunnen afwijken door:
Pinksteren op 23/05
Maandag 17/05 Na afspraak
Dinsdag 18/05 Na afspraak
Woensdag 19/05 Na afspraak
Donderdag 20/05 Na afspraak
Vrijdag 21/05 Na afspraak
Zaterdag 22/05 Na afspraak
Zondag 23/05 Gesloten

Foto’s

Info

Hanne Massonet - Logopediste voor kinderen en volwassenen

In 2012 behaalde Hanne haar masterdiploma in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Na haar opleiding deed ze reeds ervaring op in een ziekenhuis en in een zelfstandige praktijk. Vervolgens versterkte ze in mei 2013 het multidisciplinaire team van groepspraktijk De Brug te Tienen, waar ze op de dag van vandaag nog steeds werkzaam is. Naast haar job bij De Brug heeft ze ook haar eigen praktijk gelegen in Bekkevoort, waar zowel volwassenen als kinderen terecht kunnen. Verder heeft logopediste Hanne Massonet zich door een postgraduaatopleiding gespecialiseerd in het begeleiden van slikproblemen bij volwassenen.

 

Afwijkend mondgedrag en slikproblemen

Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij afwijkend mondgedrag of slikproblemen op de professionele hulp van de Bekkevoorste logopediste rekenen. 
Aan de hand van gedragsmatige therapie wordt een kind de correcte tong- en lipbewegingen aangeleerd, zodanig dat het leert om veilig te slikken en de tandplaatsing te behouden.
Bij volwassenen zijn slikproblemen vaak te wijten aan een trauma, beroerte, chronische of oncologische aandoening. Door middel van een slikevaluatie probeert logopediste Hanne Massonet de oorzaak van de slikproblemen zo snel mogelijk te achterhalen, gevolgd door een adviesgesprek en eventueel een slikrevalidatie.


Spraak-, taal- en stemproblemen bij volwassenen

Ook deze problemen zijn te wijten aan een trauma of beroerte. Volwassenen die kampen met deze spraak-, taal- of stemproblemen ervaren moeilijkheden met het begrijpen en produceren van taal en/of de uitspraak ervan. Cliënten kunnen zowel in de praktijk als aan huis hierin begeleid worden.


Articulatieproblemen bij kinderen

Bij bepaalde klanken ervaren sommige kinderen moeilijkheden bij de articulatie. Bij articulatieproblemen wordt er in samenwerking met de ouders via een gedragsmatige therapie deze klanken correct aangeleerd en ingevoerd in dagdagelijkse spreeksituaties.

 

Taalproblemen bij kinderen

Heeft u de indruk dat de taalontwikkeling van uw kind traag op gang komt of ervaart u dat uw kind de taal foutief hanteert, dan probeert logopediste Hanne de taalvaardigheden te stimuleren en eventueel te remediëren. Ze tracht binnen specifieke thema's te werken aan woordenschatuitbreiding, zinsbouw en pragmatiek.


Leerproblemen bij kinderen

Bij sommige kinderen verloopt het leren lezen, schrijven en rekenen moeizamer dan bij klasgenootjes, broers of zussen. Tijdens dit leerproces probeert de logopediste uit Bekkevoort uw kind te ondersteunen en te remediëren. Blijkt er uiteindelijk sprake te zijn van leerproblemen zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie begeleidt Hanne niet enkel uw kind, maar ook de ouders en de school in het bepalen van de juiste STICORDI-maatregelen (STImuleren, COmpenseren, Remediëren en DIspenseren).


Aanpak

Bij kinderen start logopediste Hanne Massonet altijd met een intake gesprek met de ouders, bij volwassen wordt er een intake gesprek gepland met de cliënt zijn of haar naaste familieleden. 
Vervolgens volgt het onderzoek, de duur hiervan hangt van het probleem dat de cliënt ervaart. Het onderzoek is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de situatie en de cliënt.
Tenslotte wordt er een moment ingepland om de resultaten van het onderzoek te bespreken, ook wordt beslist of er al dan niet logopedische therapie nodig is. 

Ligging en routebeschrijving

Trefwoorden

Nieuwsbrief