De Geest Verzekeringen

Openingsuren

Maandag 26/02 09:00 - 12:0013:30 - 17:30
Dinsdag 27/02 09:00 - 12:0013:30 - 17:30
Woensdag 28/02 09:00 - 12:00
Donderdag 29/02 09:00 - 12:0013:30 - 17:30
Vrijdag 23/02 09:00 - 12:0013:30 - 17:30
Zaterdag 24/02 GeslotenGesloten
Zondag 25/02 GeslotenGesloten

Foto’s

Info

Verzekeringen De Geest: de financieel specialist uit Opwijk.

Verzekeringen De Geest werd in 1987 opgericht door Frans de Geest en rond de eeuwwisseling overgelaten aan zoon Geert. Ons kantoor staat al jaren garant voor de beste prijs-kwaliteitverhouding bij het afsluiten van een geschikte polis op maat voor particulieren en ondernemers. Je bent altijd welkom in onze kantoren voor het discreet opdoen van persoonlijk en professioneel advies. Ook kunnen onze specialisten ter plaatse komen voor een vertrouwelijk gesprek. 
 

Je woning verzekeren

Het maakt niet uit of je de eigenaar bent van je persoonlijke stekje, want ook als huurder ben je verplicht om ervoor te zorgen dat je huis of appartement op de juiste manier verzekerd is. Eén van die wettelijke verplichtingen betreft een brandverzekering. Onze globale brandpolis vergoedt niet alleen brand- en rookschade. Ook bij gevallen van onder andere storm- en hagelschade, waterschade, glasbreuk en elektriciteitsschade kan deze polis voor de juiste dekking zorgen.  In het geval van een nieuwe of gerenoveerde woning, alsook bij de aanwezigheid van erkende alarm- en inbraaksystemen loont het zeker de moeite om bijkomend te vragen naar onze verlaagde premies.
 
Een schuldsaldoverzekering is een soort van levensverzekering die wordt aangegaan als waarborg voor een lening. Een dergelijke polis dekt je nabestaanden in tegen de financiële repercussies die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van een schuld die na je overlijden nog zou moeten worden afgelost. Veel hypotheekverstrekkers voeren de dekking van deze waarborg in als een contractuele vereiste.

Helaas zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen waardoor je zelden zeker kan zijn dat je spullen zullen blijven waar ze horen te zijn. Met onze diefstalverzekering kun je op je beide oren slapen. Zelfs in je tuin, hotelkamer of studentenverblijf zorgen wij voor de nodige gemoedsrust. Heb je unieke voorwerpen zoals juwelen, antiek of kunst kunnen wij zorgen voor facultatieve waarborgen. Zelfs wanneer je op straat zou worden overvallen kun je met deze polis op ons rekenen!
 

Je gezin, huisdieren en de mensen rond je beschermen

Het afsluiten van een familiale verzekering is geen wettelijke verplichting, doch raden wij die wel sterk aan. Een dergelijke polis komt tussen wanneer jij of iemand uit je gezin onopzettelijke schade aan derden veroorzaakt. Je gezin kan je gerust vrij breed zien: ook je geliefde kat of hond, huispersoneel, babysitter… kunnen per ongeluk iets afbreken of iemand verwonden. In het geval van huispersoneel zoals een poetshulp, babysitter, tuinier, klusjesman… treedt je eigenlijk op als werkgever en ben je aansprakelijk voor arbeidsongevallen. Aangezien je als werkgever bij wet verplicht bent om je personeel te laten verzekeren is deze polis dus ook geschikt voor derden die tewerkgesteld zijn in de huiselijke sfeer.

Wanneer je arbeidsongeschikt zou worden verandert er plots veel voor jou en je gezin op sociaal en financieel vlak. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt je tegen het verlies van inkomsten bij ziekte of een ongeval. Je kan zelf bepalen voor welke bedragen je verzekerd bent. 

In het ergste geval komt het tot een overlijden. Dit is sowieso al een traumatische ervaring voor de nabestaanden dus het laatste wat je dan wil is dat zij nog bijkomend geconfronteerd worden met financiële beslommeringen voor het bekostigen van de uitvaart en het regelen van de begrafenis. Onze uitvaartverzekering is een polis die voorziet in het regelen, verzorgen en betalen van je uitvaart, zodat er op een waardige manier afscheid van je kan genomen worden door zij die achterblijven.
 

Autoverzekering

De BA Motorvoertuigen is de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering betreffende motorrijtuigen conform de wet van 14 december 1992 en vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen. 
 

Rechtsbijstand

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering komt niet op voor een schade, ook niet als je in je recht bent. Je dient je vergoeding dan te bekomen door middel van een minnelijke schikking. Lukt dit niet, dan kan deze polis ervoor zorgen dat het geschil wordt betwist voor de rechtbank. Maar ook in veel andere geschillen die losstaan van je auto kan rechtsbijstand nuttig zijn. Wil je weten hoe je je rechten afdwingt, hoe je aan je verdediging begint en hoeveel het zal kosten? Een uitgebreide, onafhankelijke rechtsbijstandspolis biedt meer flexibiliteit, ruimere waarborgen en hogere vergoedingen.
Daarnaast kun je ook kiezen voor de niet-verplichte omniumverzekering die de schade aan je eigen wagen vergoedt, zelfs wanneer je zelf in fout was. Deze vergoeding geldt evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten. Eigenlijk betreft deze verzekering een bijkomend aantal waarborgen ter aanvulling van de klassieke BA en rechtsbijstand.
 

Kleine omnium

De kleine omniumverzekering dekt je voor brandschade ten gevolge van brand die is ontstaan in de motor of leidingen. Ook schade in je garage door vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blusschade zitten in deze polis.

Een ander onderdeel is diefstal: materiële schade door (een poging tot) diefstal van je voertuig wordt vergoed. Ook het luik ‘glasbreuk’ kan worden aangesproken in zo’n geval, echter glasbreuk ten gevolge van steenslag komt veel vaker voor dan je zou denken.

Het rijtje kan afgesloten worden met de klassiekers: denk hierbij aan schade door storm, hagelstenen en vallende voorwerpen. Eveneens schade door overstromingen en aanrijding met wild worden gedekt.
 

Grote omnium/volledig casco

De waarborg “eigen schade” dekt alle schade aan de wagen, ook wanneer je zelf in fout was bij een ongeval of te maken krijgt met vandalisme, een vluchtmisdrijf of carjacking… Toch is deze waarborg ook belangrijk wanneer je wel in je recht bent. Immers, er kan discussie ontstaan over wie in fout was, de tegenpartij kan uit het buitenland komen of simpelweg niet verzekerd zijn. In zo’n situaties kan de vergoeding lang op zich laten wachten, terwijl de terugbetaling met deze polis onmiddellijk geschiedt. De resterende waarborgen zijn identiek zoals toegelicht bij de kleine omniumverzekering. 
 

Bestuurderspolis

In de verplichte voertuigverzekering gebiedt de wetgever iedereen te verzekeren zoals de andere weggebruikers en inzittenden, met uitzondering van jezelf als bestuurder. De bestuurderspolis komt ook aan dit risico tegemoet en keert in het geval van blijvende invaliditeit of overlijden een kapitaal uit aan de nabestaanden. 
 

Pechverhelping 24/7

Niets zo vervelend als autopech, zeker wanneer je onderweg bent naar een belangrijke afspraak. Vaak valt dit dan ook nog voor op de meest onmogelijke tijdstippen zoals ’s nachts of in het weekend.
Met de polis pechverhelping kun je gerust zijn. Van zodra je contact met ons hebt opgenomen, zorgen wij ervoor dat er iemand ter plaatse komt om je voertuig te herstellen. In het slechtste geval wordt je voertuig gesleept naar de garage en worden de inzittenden veilig thuisgebracht. Zonder deze verzekering kunnen takel- en sleepkosten soms aanzienlijk oplopen. 
 

Verzekeringen voor ondernemers

BA Uitbating

Daar waar de voorafgaande familiale polissen tussenkomen in de privésfeer, treedt een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid op in een beroepsomgeving. De waarborg BA uitbating dekt de extracontractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van een beroepsactiviteit. De BA na levering/productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van activiteiten. Eveneens is er een waarborg “toevertrouwde goederen” die in werking treedt bij door jou veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van de werkzaamheid. Tot slot is er de rechtsbijstand die je verdediging behartigt wanneer er jou schade wordt berokkend door derden. Zo valt ook de strafrechtelijke verdediging onder de noemer van deze waarborg.
 

Beroepsaansprakelijkheid

In tegenstelling tot de bovenstaande polis die enkel extra-contractuele aansprakelijkheid verzekert kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. 
 

BA Autoverzekering

Als werkgever ben je uiteraard ook wettelijk verplicht om jezelf en je werknemers te laten verzekeren tegen mogelijke schadegevallen met een voertuig door jou of je werknemers in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van jou/hun functie of op weg van en naar het werk. 

Ligging en routebeschrijving

Trefwoorden

Nieuwsbrief

Logo Vriendelijkste Handelaar Handelsgids
Vriendelijkste Handelaar
Wil je De Geest Verzekeringen een score of review geven voor de verkiezing?
Klik en word beloond