OPTIEK RODENBACH-BALDUCK WORDT DOOR ALLE MUTUALITEITEN HERKEND

 

Algemene Ziekenfondsteruggaven :

In enkele gevallen  komt het R.I.Z.I.V tussen met een nomenclatuurnummer :

1. Kinderen jonger dan 18 jaar
2. Brilcorrecties vanaf 8.25 dioptrie
3. Brilcorrecties boven de + 4.25 dioptrie voor ver vanaf 65 jaar
4. Contrastverhogende glazen voor mensen met macula degeneratie

5. Contactlenzen vanaf 8.25 dioptrie of een ametropie van 3.00 dpt. of meer verschil tussen beide ogen. 


Om te kunnen genieten van deze voordelen moet steeds een voorschrift voorhanden zijn.
Wij, optiek Rodenbach-Balduck maken een formulier op dat samen met het voorschrift aan de mutaliteit moet worden afgegeven.
 
Daarnaast zijn er nog enkele voordelen/supplementen te verkrijgen afhankelijk bij welke mutualiteit u zich bevindt. Hiervoor dient u niet steeds over een voorschrift te beschikken.

 

 

 

 

Privacybeleid, AGV

 

ALGEMEEN

Dit is de privacyverklaring van éénpersoonszaak Optiek Rodenbach-Balduck, Grote Markt 5, 8630 Veurne. Ingeschreven in het KBO onder het nummer BE0683-263-743, en zelfstandig uitgebaat door Mevr. Geertrui Decrock. Contact opnemen kan via Tel.nr. 058/31.36.02 of mailen naar optiek.rodenbach-balduck@skynet.be

 

JURIDISCH KADER

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

 

REDEN VAN VERWERKING

Optiek Rodenbach-Balduck verwerkt de door uw persoonlijk meegedeelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden op berichtgeving van Optiek Rodenbach-Balduck en ingeval van deelname van acties/aankopen, met het oog op onderlinge netwerking en niet te vergeten om u een zo maximaal mogelijke service aan te bieden.

Deze gegevens zullen voor de duur van het bestaan van Optiek Rodenbach-Balduck bijgehouden worden om onze service zo maximaal mogelijk te blijven aanbieden. Uw gegevens worden verwijderd na expliciete aanvraag en met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet.

Volgende persoonsgegevens worden door ons bijgehouden:

 • Identiteitskaar scannen : naam, voornaam, geboortedatum, adres
 • Telefoonnummer, e-mail adres
 • Door u, als klant, vermelde medische info die betrekking heeft op uw visueel probleem
 • Voor de centrering van uw glazen, wordt een foto gemaakt en 30 dagen bijgehouden en deze worden enkel aan u doorgegeven op uw specifieke vraag
 • Door de klant meegedeelde mutualiteit m.b.t. af te leveren attest inzake teruggave mutualiteit
 • In de winkel gebeurt camerabewaking : de beelden worden een maand opgeslagen, beelden worden enkel gebruikt bij strafbare feiten of onregelmatigheden, met de bedoeling deze beelden te kunnen gebruiken om een strafbaar feit bij politiediensten zo volledig mogelijk aan te geven.
 • Klantenfiche digitaal opgeslagen in computer bij Optiek Rodenbach-Balduck waar de ICT- ondersteuning gebeurd door IPRO, aangeleverd door Optibytes, o.a. met het oogmerk op beveiliging van eigen databank
 • Voor het goed functioneren van optische apparaten, die tevens verbonden zijn met onze computer en gelinkt worden met ons fichebestand bezit Optiek Rodenbach-Balduck een Team Viewer inlog systeem. Hier wordt enkel toegang verleend bij problemen, aanpassingen van onze machines onder het alziend oog van Optiek Rodenbach-Balduck
 • Klantenfiche is enkel toegankelijk door Optiek Rodenbach-Balduck en de computer is beveiligd met een code
 • Klantenfiche wordt levenslang opgeslagen tot overlijden klant, tenzij na uw expliciete aanvraag tot verwijdering en met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet.
 • Klanteninfo van minderjarigen, jonger dan 13 jaar, verzamelt en verwerkt mits toestemming van de ouder of voogd.
 • Opgeslagen info van klant kan door de klant opgevraagd en desgewenst gewijzigd worden
 • Opgeslagen info inzake verkochte goederen gebruikt voor de boekhouding van Optiek Rodenbach-Balduck
 • Gebruikte werkwijze : van iedere klant wordt dit toestemmingsbestand aan de klantenfiche gekoppeld.
 • Datalekken worden gemeld op de website van de privacy commissie via voorzien webformulier onder verantwoordelijkheid van Decrock Geertrui. Er is geen specifiek Data Protection Officer voorzien.
 • Optiek Rodenbach-Balduck is lid van Veurne Toe Koer en bekomt uw adres en e-mail door uw persoonlijke scan in de winkel. Het is steeds mogelijk u via de website van VeurneToeKoer uit te schrijven.
 • Optiek Rodenbach-Balduck heeft haar website bij handelsgids waar u tevens uw e-mail kan nalaten. Deze zijn kenbaar bij Optiek Rodenbach-Balduck en Handelsgids
 • Personeel houdt geen klantengegevens bij en heeft geen inzage in de klantenfiches gezien de computer met een voor hen niet gekende code beveiligd is.

De verwerking gebeurt o.a. maar niet uitsluitend voor : het organiseren van activiteiten, het aanbieden van producten, promoties, het uitvoeren van directe marketing zoals updaten nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, het aanmaken van een statistiek bestand en daarover informatie verzamelen en het doen van prospectie voor nieuwe klanten.

RECHTSGROND

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens van klanten ligt in de overeenkomst die u bent aangegaan met Optiek Rodenbach-Balduck, door persoonlijk uw gegevens te laten registreren, voor het verstrekken van één of meer van haar diensten, activiteiten of producten, en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die u aan Optiek Rodenbach-Balduck hebt gegeven om de door u meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Als klant hebt u ten allen tijde het recht om een beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Europese en Belgische wetgeving mits rekening houdend met het boekhoudkundig karakter. Dit kan op eenvoudig verzoek mits e-mail aan optiek.rodenbach-balduck@skynet.be of even langs te komen bij Optiek Rodenbach-Balduck -Grote Markt 5- 8630 Veurne. Evenwel dienen klanten te beseffen dat bij vraag om hun gegevens te laten verwijderen uit onze communicatie, dit de effectiviteit van uw aankoopgegevens kan beïnvloeden, o.m. gezien zij daardoor geen gepersonaliseerde fiche meer heeft.

Optiek Rodenbach-Balduck maakt met partijen als Optibytes en toegang verleende firma’s via Team Viewer, de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Optiek Rodenbach-Balduck geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst werd afgesloten.

 

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Optiek Rodenbach-Balduck van u ontvangen heeft. Verwijdering, zoals hier boven reeds werd vermeld, met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet en verwijdering die de effectiviteit van uw aankoopgegevens kan beïnvloeden.

U kan hiervoor contact opnemen met Optiek Rodenbach-Balduck via optiek.rodenbach-balduck@skynet.be of Tel. 058/31.36.02 of langs te komen Grote Markt 5 – 8630 Veurne.

KLACHTEN EN DATA LEKKEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover contact nemen met Optiek Rodenbach-Balduck zodat de klacht of datalek kan opgelost worden. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermautoriteit (commision@privacycommission.be)

HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL

Bij het uitvoeren van de centrering, worden er foto’s genomen. Deze foto’s worden niet publiekelijk verspreid en blijven 30 dagen aanwezig ter inzage.

Er is camerabewaking aanwezig in de winkel die enkel gebruikt worden  bij strafbare feiten of onregelmatigheden, met de bedoeling deze beelden te kunnen gebruiken om strafbare feiten bij politiediensten zo volledig mogelijk aan te geven.

BEVEILIGING

Optiek Rodenbach-Balduck beveiligt uw persoonsgegevens en nam hiervoor technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onregelmatige verwerking.

 

Dit Privacybeleid in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het AVG (GDPR) regelmatig te raadplegen.

 

22/05/2018  

Geertrui Decrock

Optiek Rodenbach-Balduck