Openingsuren

Maandag 21/06 10:00 - 15:00Na afspraak
Dinsdag 22/06 10:00 - 15:00Na afspraak
Woensdag 23/06 Na afspraakNa afspraak
Donderdag 24/06 10:00 - 18:00Na afspraak
Vrijdag 25/06 10:00 - 15:00Na afspraak
Zaterdag 26/06 10:00 - 18:00Na afspraak
Zondag 20/06 GeslotenGesloten

Foto’s

Info

Atelier Night Light


Atelier Night Light, gelegen aan de Leuvensestraat 121 in Tienen, is een unieke zaak die gespecialiseerd is in de restauratie, onderhoud en maatwerk van kroonluchters en andere verlichtingsarmaturen. Zelden zal je iemand vinden die zo gepassioneerd is door zijn werk als de twee jonge zaakvoerders van Atelier Night Light. Wanneer deze ambachtsmannen hun vaardigheden verenigen, ontstaat creativiteit. Je vindt verschillende van hun realisaties op deze en hun website: https://www.ateliernightlight.com/
 

Restauratie van antieke kroonluchters en vintage verlichting

Is uw kroonluchter of vintage verlichting toe aan een restauratie? Geen probleem! Atelier Night Light zorgt er voor dat het compleet gereinigd en beschermd wordt. Onderdelen die kapot zijn worden opnieuw gelast met zilver solduur. Kleine, bronzen onderdelen worden gereproduceerd en ontbrekende stukken worden vervangen door onderdelen waarover ze beschikken in hun uitgebreide collectie. Verder wordt de elektrische bekabeling en de fittingen vervangen en worden de kristallen gereinigd en teruggehangen zoals het hoort.
 

Onderhoud, verhuis en plaatsing van uw kroonluchter

Zowel voor het onderhoud, poetsen als het veilig installeren van uw kroonluchter kan u blind vertrouwen op de expertise van Atelier Night Light. Ook het transport van de luchters gebeurt met veel zorg en respect.
 

Unieke creaties en maatwerk

De collectie lampen die in het atelier worden ontworpen zijn stuk voor stuk uniek en worden vaak vanuit bestaande voorwerpen ontworpen. De lampen worden zo gecreëerd door verschillende stijlen te combineren van klassiek art deco tot mid-century en vintage invloeden. Dit zorgt ervoor dat de verschillende collecties een eclectisch geheel vormen. Vanzelfsprekend wordt bij elke creatie rekening gehouden met uw wensen, de functie van de verlichting en het toekomstig interieur.
 

Decoratief advies voor uw interieur

Het is vaak niet makkelijk om de juiste verlichting te kiezen die zal passen bij uw interieur. Daarom kan u rekenen op het professionele advies van Atelier Night Light. Zij luisteren aandachtig naar uw wensen en verlangens en komen zelfs tot bij u om hun persoonlijke collectie te presenteren. Ook kan u een beroep doen op de decoratieve elementen die zorgvuldig zijn uitgekozen zoals o.a. Stoffen, sierkettingen, kaarsen, de juiste lampen, kleurkabel, lampenkappen op maat, enz. In de showroom kan u ook terecht voor een uitgebreid assortiment aan decoratieve objecten zoals vazen, spiegels, meubeltjes, beelden, zetels,... Bovendien zijn deze objecten pure, antieke en unieke stukken!
 

Sokkelen van voorwerpen

Om het al dan niet aangekochte voorwerp zo mooi mogelijk te kunnen presenteren, zorgt Atelier Night Light ook voor het sokkelen van deze objecten. De sokkel wordt dan ook in alle materialen vervaardigd zoals o.a. In hout, messing, marmer, plexiglas, glas, ijzer... Bovendien worden de sokkels met veel zorg met vilt onderaan afgewerkt.

Vazen, spiegels, meubels, beelden, zetels…
In de webshop kunt u terecht voor een uitzonderlijke selectie decoratie objecten die uw interieur helemaal "af" kunnen maken. Veel originele en unieke stukken.

Surf zeker ook eens naar hun Facebookpagina en Instagram.Atelier Night Light

Atelier Night Light situé à la chaussée de Louvain 121 à Tienen, est un magasin unique spécialisé dans la restauration, l’entretien et la personnalisation de lustres et autres appareils d’éclairages. Vous trouverez rarement quelqu’un d’aussi passionné par son travail que les deux jeunes managers de l’Atelier Night Light. Lorsque ces artisans unissent leurs compétences, la créativité surgit. Vous pouvez trouver plusieurs de leurs réalisations sur leur site Web: https://www.ateliernightlight.com/.
 
Restauration de lustres anciens et d’éclairage vintage
Votre lustre ou éclairage vintage a-t-il besoin d’une restauration ? Aucun soucis! Atelier Night Light s’assure qu’il est complètement nettoyé et protégé. Les pièces cassées sont ressoudées avec de l’argent. Des petites pièces en bronze sont reproduites et les pièces manquantes sont remplacées par des pièces à leur disposition dans leur vaste collection. De plus, le câblage électrique et les raccords sont remplacés et les cristaux sont nettoyés et suspendus comme ils devraient l’être.

Entretien, déplacements et installation de votre lustre
Pour l’entretien, le nettoyage et l’installation sécuritaire de votre lustre, vous pouvez avoir une confiance aveugle sur l’expertise d’Atelier Night Light. Le transport des lustres se fait également avec beaucoup de soin et de respect.

Création unique et personnalisation
La collection de lampes conçues dans l’atelier est unique et sont souvent conçues à partir d’objets existants. Les lampes sont créées en combinant différents styles allant de l’art déco classique au milieu du siècle et des influences vintage. Cela garantit que les différentes collections forment un tout éclectique. Bien évidémment, chaque création tient en compte de vos souhaits, de la fonction de l’éclairage et de l’intérieur futur.

Conseils décoratifs pour votre intérieurs
Ce n’est pas toujours facile de trouver le bon éclairage qui conviendra à votre intérieur. C’est pourquoi vous pouvez compter sur les conseils professionnels d’Atelier Night Light. Ils écoutent attentivement vos souhaits et vos désirs et viennent même à vous pour vous présenter leur collection personnelle. Vous pouvez également faire appel aux éléments décoratifs qui ont été soigneusement sélectionnés, tels que les tissus, chaînes décoratives, bougies, lampes droites, câble couleur, abat-jour personnalisés, etc. Dans la salle d’exposition, vous pouvez également trouver une vaste gamme d’objets décoratifs tels que les vases, miroirs, meubles, statues, sièges,... De plus, ces objets sont des pièces pures, anciennes et uniques !

Soclage d’objets
Afin de présenter l’article acheté ou non, Atelier Night Light s’occupe également du soclage de ces objets. Le piédestal est donc fabriqué dans tous les matériaux tels que en bois, laiton, marbre, plexiglas, verre, fer, ... De plus, les piédestaux sont finis avec beaucoup de soin avec le feutre au fond.


Vases, miroirs, meubles, statues, fauteuils,
Dans la boutique en ligne vous pouvez retrouver une sélection exceptionnelle d’objets de décoration qui peuvent compléter votre intérieur.  Beaucoup de pièces originales et uniques.


N’hésitez pas de surfez sur leur page Facebook et Instagram.


 

 

Ligging en routebeschrijving

Trefwoorden

Nieuwsbrief

Reviews

Zeer vriendelijk!... 8,2 Review door: Mila
Goede zaak... 8,3 Review door: Noé
Top service!... 7,7 Review door: Mohamed